Kuran-i Kerimi dhe Përkthimi i Plotë Shqip (10 DVD)

 

 Kuran-i Kerimi dhe Përkthimi i Plotë Shqip

 

KUR’AN-I KERIM – (10 DVD)
Kuran-i Kerimi dhe Përkthimi i Plotë Shqip

Recitimi : Dr.Fatih Çollak
Kaligrafist : Hamit Aytaç
Leximi i Përkthimit Shqip : Afrim Gota

Zgjedhja e Sures
Zgjedhja e Pjesës (Xhuzit)
Zgjedhja e Faqës
Leximi i Përkthimit Shqip me Zë

  Azim Dagitim.comAtlas Pazarlama


Sharko/Download :

      DVDAL01.part01.rar      200M  
      DVDAL01.part02.rar      200M 
      DVDAL01.part03.rar      200M 
      DVDAL01.part04.rar      200M 
      DVDAL01.part05.rar      200M 
      DVDAL01.part06.rar      200M 
      DVDAL01.part07.rar      200M 
      DVDAL01.part08.rar      200M 
      DVDAL01.part09.rar      200M 
      DVDAL01.part10.rar      200M 
      DVDAL01.part11.rar      200M 
      DVDAL01.part12.rar      200M 
      DVDAL01.part13.rar      200M 
      DVDAL01.part14.rar      200M 
      DVDAL01.part15.rar      200M 
      DVDAL01.part16.rar      200M 
      DVDAL01.part17.rar      200M 
      DVDAL01.part18.rar      200M 
      DVDAL01.part19.rar      200M 
      DVDAL01.part20.rar     97M 

      DVDAL02.part01.rar     200M 
      DVDAL02.part02.rar     200M 
      DVDAL02.part03.rar     200M 
      DVDAL02.part04.rar     200M 
      DVDAL02.part05.rar     200M 
      DVDAL02.part06.rar     200M 
      DVDAL02.part07.rar     200M 
      DVDAL02.part08.rar     200M 
      DVDAL02.part09.rar     200M 
      DVDAL02.part10.rar     200M 
      DVDAL02.part11.rar      200M 
      DVDAL02.part12.rar      200M 
      DVDAL02.part13.rar      200M 
      DVDAL02.part14.rar      200M 
      DVDAL02.part15.rar      200M 
      DVDAL02.part16.rar      200M 
      DVDAL02.part17.rar      200M 
      DVDAL02.part18.rar      200M 
      DVDAL02.part19.rar      200M 
      DVDAL02.part20.rar     141M 

      DVDAL03.part01.rar     200M 
      DVDAL03.part02.rar     200M 
      DVDAL03.part03.rar     200M 
      DVDAL03.part04.rar     200M 
      DVDAL03.part05.rar     200M 
      DVDAL03.part06.rar     200M 
      DVDAL03.part07.rar     200M 
      DVDAL03.part08.rar     200M 
      DVDAL03.part09.rar     200M 
      DVDAL03.part10.rar     200M 
      DVDAL03.part11.rar      200M 
      DVDAL03.part12.rar      200M 
      DVDAL03.part13.rar      200M 
      DVDAL03.part14.rar      200M 
      DVDAL03.part15.rar      200M 
      DVDAL03.part16.rar      200M 
      DVDAL03.part17.rar      200M 
      DVDAL03.part18.rar      200M 
      DVDAL03.part19.rar      200M 
      DVDAL03.part20.rar     190M 

      DVDAL04.part01.rar     200M 
      DVDAL04.part02.rar     200M 
      DVDAL04.part03.rar     200M 
      DVDAL04.part04.rar     200M 
      DVDAL04.part05.rar     200M 
      DVDAL04.part06.rar     200M 
      DVDAL04.part07.rar     200M 
      DVDAL04.part08.rar     200M 
      DVDAL04.part09.rar     200M 
      DVDAL04.part10.rar     200M 
      DVDAL04.part11.rar      200M 
      DVDAL04.part12.rar      200M 
      DVDAL04.part13.rar      200M 
      DVDAL04.part14.rar      200M 
      DVDAL04.part15.rar      200M 
      DVDAL04.part16.rar      200M 
      DVDAL04.part17.rar      200M 
      DVDAL04.part18.rar      200M 
      DVDAL04.part19.rar      200M 
      DVDAL04.part20.rar     200M 
      DVDAL04.part21.rar      88M 

      DVDAL05.part01.rar      200M 
      DVDAL05.part02.rar      200M 
      DVDAL05.part03.rar      200M 
      DVDAL05.part04.rar      200M 
      DVDAL05.part05.rar      200M 
      DVDAL05.part06.rar      200M 
      DVDAL05.part07.rar      200M 
      DVDAL05.part08.rar      200M 
      DVDAL05.part09.rar      200M 
      DVDAL05.part10.rar      200M 
      DVDAL05.part11.rar      200M 
      DVDAL05.part12.rar      200M 
      DVDAL05.part13.rar      200M 
      DVDAL05.part14.rar      200M 
      DVDAL05.part15.rar      200M 
      DVDAL05.part16.rar      200M 
      DVDAL05.part17.rar      200M 
      DVDAL05.part18.rar      200M 
      DVDAL05.part19.rar      200M 
      DVDAL05.part20.rar     159M 

      DVDAL06.part01.rar     200M 
      DVDAL06.part02.rar     200M 
      DVDAL06.part03.rar     200M 
      DVDAL06.part04.rar     200M 
      DVDAL06.part05.rar     200M 
      DVDAL06.part06.rar     200M 
      DVDAL06.part07.rar     200M 
      DVDAL06.part08.rar     200M 
      DVDAL06.part09.rar     200M 
      DVDAL06.part10.rar     200M 
      DVDAL06.part11.rar      200M 
      DVDAL06.part12.rar      200M 
      DVDAL06.part13.rar      200M 
      DVDAL06.part14.rar      200M 
      DVDAL06.part15.rar      200M 
      DVDAL06.part16.rar      200M 
      DVDAL06.part17.rar      200M 
      DVDAL06.part18.rar      200M 
      DVDAL06.part19.rar      200M 
      DVDAL06.part20.rar     193M 

      DVDAL07.part01.rar     200M 
      DVDAL07.part02.rar     200M 
      DVDAL07.part03.rar     200M 
      DVDAL07.part04.rar     200M 
      DVDAL07.part05.rar     200M 
      DVDAL07.part06.rar     200M 
      DVDAL07.part07.rar     200M 
      DVDAL07.part08.rar     200M 
      DVDAL07.part09.rar     200M 
      DVDAL07.part10.rar     200M 
      DVDAL07.part11.rar      200M 
      DVDAL07.part12.rar      200M 
      DVDAL07.part13.rar      200M 
      DVDAL07.part14.rar      200M 
      DVDAL07.part15.rar      200M 
      DVDAL07.part16.rar      200M 
      DVDAL07.part17.rar      200M 
      DVDAL07.part18.rar      200M 
      DVDAL07.part19.rar      200M 
      DVDAL07.part20.rar     130M 

      DVDAL08.part01.rar      200M 
      DVDAL08.part02.rar      200M 
      DVDAL08.part03.rar      200M 
      DVDAL08.part04.rar      200M 
      DVDAL08.part05.rar      200M 
      DVDAL08.part06.rar      200M 
      DVDAL08.part07.rar      200M 
      DVDAL08.part08.rar      200M 
      DVDAL08.part09.rar      200M 
      DVDAL08.part10.rar      200M 
      DVDAL08.part11.rar      200M 
      DVDAL08.part12.rar      200M 
      DVDAL08.part13.rar      200M 
      DVDAL08.part14.rar      200M 
      DVDAL08.part15.rar      200M 
      DVDAL08.part16.rar      200M 
      DVDAL08.part17.rar      200M 
      DVDAL08.part18.rar      200M 
      DVDAL08.part19.rar      200M 
      DVDAL08.part20.rar     60M 

      DVDAL09.part01.rar     200M 
      DVDAL09.part02.rar     200M 
      DVDAL09.part03.rar     200M 
      DVDAL09.part04.rar     200M 
      DVDAL09.part05.rar     200M 
      DVDAL09.part06.rar     200M 
      DVDAL09.part07.rar     200M 
      DVDAL09.part08.rar     200M 
      DVDAL09.part09.rar     200M 
      DVDAL09.part10.rar     200M 
      DVDAL09.part11.rar      200M 
      DVDAL09.part12.rar      200M 
      DVDAL09.part13.rar      200M 
      DVDAL09.part14.rar      200M 
      DVDAL09.part15.rar      200M 
      DVDAL09.part16.rar      200M 
      DVDAL09.part17.rar      200M 
      DVDAL09.part18.rar      200M 
      DVDAL09.part19.rar      200M 
      DVDAL09.part20.rar     114M 

      DVDAL10.part01.rar      200M 
      DVDAL10.part02.rar      200M 
      DVDAL10.part03.rar      200M 
      DVDAL10.part04.rar      200M 
      DVDAL10.part05.rar      200M 
      DVDAL10.part06.rar      200M 
      DVDAL10.part07.rar      200M 
      DVDAL10.part08.rar      200M 
      DVDAL10.part09.rar      200M 
      DVDAL10.part10.rar      200M 
      DVDAL10.part11.rar      200M 
      DVDAL10.part12.rar      200M 
      DVDAL10.part13.rar      200M 
      DVDAL10.part14.rar      200M 
      DVDAL10.part15.rar      200M 
      DVDAL10.part16.rar      200M 
      DVDAL10.part17.rar      200M 
      DVDAL10.part18.rar      200M 
      DVDAL10.part19.rar      200M 
      DVDAL10.part20.rar     104M

QURAN ALBANiAN TRANSLATiON MP3
http://ia361309.us.archive.org/2/items/albaniankuranshqipemp3/

QURAN ALBANiAN TRANSLATiON ViDEO MP4
http://ia361309.us.archive.org/19/items/albaniankuranshqipemp4/

3 Responses to Kuran-i Kerimi dhe Përkthimi i Plotë Shqip (10 DVD)

 1. endrit says:

  my name is endrit,emri im është endrit,Allahu ju shpërbleft per besimin tuaj te allahu fal qoft muhamedi pejgamberi i zotit dhe pejgamberët e tjer është vetem fal pejgambereve qe ne jemi musliman vazhdoni ti vali 5 vaktet e namazit:sabahin,dreken.ikindin,akshamin dhe jacin. unë vazhdoj ti fali 5 vaktet
  tung Endrit kolica 9 vjet.
  …………………………………

 2. selma says:

  kur-an i kerim eshte shpresa me mir ajo na ben te besojm ne shum gjera qe te behemi edhe me shum besimtar ne e lexojm at ku-ran

 3. agneta says:

  edhe mu me pelqen kurani ekom lexu shum her edhe mepelqen mese shumti kurani libri qe e kam lexur gjdoher edhe qe ekom lexu du apet me lexu se me pelqen mese shumti kurani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *